*

Seyhan Erözçelik Kitaplar

YKY, İstanbul 2003, s. 32

“Düştanbul”dan

XVI

Düştanbul! Cahide Sonku’yu kim öl –

Tüm Seyhan Erözçelik alıntıları