*

Seyhan Erözçelik Kitaplar

YKY, İstanbul 2003, s. 37

“Düştanbul”dan

XXI

Hey Tanburî Efendi!
Taksim e çıkmasın bütün yolları bu şehrin;
şahnişinde otur sen de
kırık bir taksim –
in,
Düş İstanbul u başlarına ör!

Tüm Seyhan Erözçelik alıntıları