*

Seyhan Erözçelik Kitaplar

YKY, İstanbul 2003 s. 437

Tebeşir

Ruhların canlandı. Ben geldim. Çocukluk
körelmiş. San ki, şimşir bir topaç gözlerimden
kaçtı. Kaçmış. Pas betondan sökülmüş. Küldü
yaprak, can süzülmüştü. Sırçan yerde. Düştün,
fışkıran kandı. Yorgunsun Mürekkep dağlıyor,
ruhların kanlandı, dizim yandı. Tııp. Tıp.
Düşen can. Gözlerim yaştan kızarmış. Çocukluk
çıkmıyor hiç gözlerimden. Bağırdım ben de,
yapraklarla birlikte. Etraf, sırça dolmuş.
Tertemiz

Tüm Seyhan Erözçelik alıntıları