*

Seyhan Erözçelik Kitaplar

YKY, İstanbul 2003 s. 126

“Yeis ile Tabanca”dan

Affet şairi, okur,
onun hâtıraları alfabetik olmayan
bir acayip lügatta – vaktinde kül olamaz!
Aslında sen çok iyi bilirsin,
neler olur hayatta!

Tüm Seyhan Erözçelik alıntıları