*

Haldun Taner Kızıl Saçlı Amazon

Bilgi Yayınevi, Ankara 2005 s. 32

“Yağlı Kapı”dan

Etrafı seyrederken oğlanın içine birden bir kasavet çöktü. Rıza bu işe pek şaştı. Parası vardı, elbisesi vardı, karnı tok, sırtı pek, rahatı yerinde idi. Ama işte gene de içinde gurbet acısına benzer bir sızı duyuyordu. Bu ne idi?

Tüm Haldun Taner alıntıları