*

Sait Faik Abasıyanık Medarı Maişet Motoru

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014, s. 109

Bir insanı yanında uşak gibi çalıştıracak her işten sakın! İnsanoğlu birbirinin uşağı değildir, olamıyor. Sen o uşak gibi gözükene bakma! Ben en köpek ruhlu insanın birdenbire köpürdüğünü, menfaatini ayaklar altına aldığını gözümle görmüşümdür.

Tüm Sait Faik Abasıyanık alıntıları