*

Ursula K. Le Guin Rüzgârgülü

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017, s. 100

Kendi dünyamı size betimlememi isterken sanmıyorum ki benim dünyam hakkında malumat elde etmek isteyesiniz. Belki de sözlerime değil, sözlerimin arasındaki size, sizin dünyanız hakkında pek çok şey öğretecek sessizliklere kulak vermektir niyetiniz. Eğer söz konusu olan bu ise bir itirazım yok; bilakis böyle bir düzenlemeyi tercih ederim. O halde görevim, dünyamı bütün dünyalar için geçerli olabilecek genel terimlerle, astronominin, fiziğin, kimyanın, biyolojinin vesairenin diliyle betimlemek değil, bilakis tekil ve gelip geçici, tesadüfi ve özel olan üzerinde durmaktır; çiçek açan bitkiler sınıfını tasvr etmek değil,ılık, sisli bir eylül akşamında şehirlerin ışıklarıyla çevrili büyük bir körfee bakan bir balkonda açmış Cecile Bruner gülünün kekremsi kokusundan söz etmektir; zekânın evriminin veya insanlık tarihinin akışının ana hatlarını çizmek değil ama belki de, uzun uzun büyük halam Elizabeth’i anlatmaktır size.

Tüm Ursula K. Le Guin alıntıları