*

Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü

YKY, İstanbul, 2003, s. 61

Bu daima böyledir. Hadiseler kendiliğinden unutulmaz. Onları unutturan, tesirlerini hafifleten, varsa kabahatlerini affettiren daima öbür hadiselerdir.

Tüm Ahmet Hamdi Tanpınar alıntıları