*

Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü

YKY, İstanbul, 2003, s. 54

Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu, yan, hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve tesadüfü, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi benimsemesidir.

Tüm Ahmet Hamdi Tanpınar alıntıları