*

Mehmet Rauf Siyah İnciler

YKY, İstanbul 1997, s. 305

“Birbirimiz İçin”den

Mademki hayat böyle birleştirmek için bizim gibi uzun süre zâlim kimsesizlikler içinde sürünmüş iki yetim varlığı seçti, mademki kader bu iki kırık varlığı tamir için böyle bir büyüklük gösterdi, sana yalnız kendin için büyük bir saygıyla uzanan eline gelen bedbaht hayatını güvenle teslim et ki mutlu olalım.

O kadar birbirimizin olalım, o kadar ayrı, o kadar şiddetli birbirimizin olalım ki sefil ve kimsesiz hayatlarımızın şimdiki mutluluğu o öksüz geçmişi bile içine alsın.

Tüm Mehmet Rauf alıntıları