*

Jay Griffiths Tik Tak: Zamana Kaçamak Bir Bakış

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003, s. 19

Eski Hint düşüncesi, zamanı akan bir su gibi tanımlar ve okyanusla karşılaştırır. Kuzey Hint lehçelerinde, ab kelimesi hem “su” hem de “şimdi” anlamlarını taşır. Sanskritçe bir metin olan Atharva Veda da zamanın ötesindeki dolu veya taşan bir kaptan bahsedilir. Kabın kendisi zamansızdır, ama zaman, bu kaynaktan sonsuza dek yeniden dolacaktır. Hem zamanın kendi akışkan doğasını, hem de onun ayırt edici olan doluluğunu, bir okyanus gibi dolu oluşunu anlatan zengin bir imgedir bu.

Çev. Ertuğ Altınay

Tüm Jay Griffiths alıntıları