*

Jay Griffiths Tik Tak: Zamana Kaçamak Bir Bakış

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003, s. 33

Zamanın okyanussallığını anlamış olan Blake, katı ve hatalı zaman tanımlarının sorumlusu olan Newton’a acımasızca saldıran bir gravür yapmıştı. Gravürde Newton, elinde pergelle okyanustaki bir karaya oturmuştur. Gözü ne okyanusu ne zamanın kendisini görür; kör bir kararlılıkla zamanı matematiksel oranlara ayırır ve tek harekette onun niteliğini, ayırt ediciliğini yok eder.

http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3363344865/

Çev. Ertuğ Altınay

Tüm Jay Griffiths alıntıları