*

Bilge Karasu Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı

Metis Yayınları, İstanbul 2010, s. 17

“Ada”dan

İnsanın içine hiçbir elin uzanmağa hakkı yok, olmamalı.

Tüm Bilge Karasu alıntıları