*

Hasan Ali Toptaş Yalnızlıklar

İletişim Yayınları, İstanbul 2010 s. 44

çocuktum
ve geleceğim kadardım.

Tüm Hasan Ali Toptaş alıntıları