*

Hasan Ali Toptaş Yalnızlıklar

İletişim Yayınları, İstanbul 2010 s. 54

Hiç kuşkusuz, dünya ölülerle ağırdır;
ve yeryüzü onlarla kalabalık.

Tüm Hasan Ali Toptaş alıntıları