*

Hasan Ali Toptaş Yalnızlıklar

İletişim Yayınları, İstanbul 2010 s. 63

Zangır zangır bir tren geçerdi ya, damarlarımızdan;
yalnızlık, onun dönmeyeceğini bilmekti.

Tüm Hasan Ali Toptaş alıntıları