*

Oruç Aruoba Yürüme

Metis Yayınları, İstanbul 1996 s. 35

Ötekilere dürüst davranmaya çalıştığımızda bile,
bir şey yapmaya çalışmakta olmak, gelir dikelir
dürüstlüğümüzün üstüne – akbaba gibi…

Dürüstlüğümüz bile, zaten, bir hoştur!

Tüm Oruç Aruoba alıntıları