*

Oruç Aruoba Yürüme

Metis Yayınları, İstanbul 1996 s. 105

Yola çıkan kişi nereye ulaşabileceğini,
ancak yürüyüp, yolu aşıp, vararak bilebilir
– yol, yürünmeden, bilinmez…

Kendi yönünü bulamayan kişi için,
‘yol’ yoktur- bir sürüklenmedir
bütün `yürüme`si…

Kendi yolunu bulamayan,
bütün yolları boşuna yürür.

Tüm Oruç Aruoba alıntıları