*

150

Teklifsiz Serseri, Küçük İskender

"Xanax"dan Artık sen de kabullen, ağla ve derhal devret Bütün gecelere hükmettiği halde aklının almadığını!

Sel Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 99 devamı

149

Teklifsiz Serseri, Küçük İskender

"Kalp Makası"ndan İçmek, içinde boğmaya çalışmaktır sevgiliyi Ağlamak, aldırmaktır kendine. Şehirde ağaç izleri.

Sel Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 43 devamı

148

Teklifsiz Serseri, Küçük İskender

"Güle Güle Çocuklar"dan Babam isterdi ki: Dört yanı kiliseyle çevrili bir gölümüz olsun Annem isterdi ki: Dört yanı minareyle çevrili bir...

Sel Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 21 devamı