*

2477

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu, yan, hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve tesadüfü, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi benimsemesidir.

YKY, İstanbul, 2003, s. 54 devamı

2476

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

Bu daima böyledir. Hadiseler kendiliğinden unutulmaz. Onları unutturan, tesirlerini hafifleten, varsa kabahatlerini affettiren daima öbür hadiselerdir.

YKY, İstanbul, 2003, s. 61 devamı

2475

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

Fakat ben hiçbir zaman hak diye kendime ait bir şeye inanmadım. Bütün mazlum doğmuşlar gibi başıma gelen talihsizliğin neresinden ve ne pahasına kurtulursam,...

YKY, İstanbul, 2003, s. 66 devamı

2474

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

Korku ve insan, korku ve insan talihi, insanın insana hücumu, o hiç yere düşmanlık. Fakat neyi anlatabilirdim, kime anlatabilirdim? İnsan neyi anlatabilir?...

YKY, İstanbul, 2003, s. 110 devamı

125

Hikâyeler, Ahmet Hamdi Tanpınar

"Adem'le Havva"dan Ve karşılıklı çığlık devam ediyor. Havva çağırıyor. Adem yürüyor, Adem sesleniyor. Havva kuyusunun başında onu bekliyor....

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 249 devamı

123

Hikâyeler, Ahmet Hamdi Tanpınar

"Teslim"den O zamana kadar politikayı büyük merkezlere mahsus, büyük meselelerin etrafında ve her şeyden evvel bir fikir dâvası addeder­di....

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 203 devamı

121

Hikâyeler, Ahmet Hamdi Tanpınar

"Yaz Yağmuru"ndan Hayatına bütün müdahalesi kendi kendisini göz hapsine almaktan ileriye gitmiyordu.

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 200 devamı

118

Hikâyeler, Ahmet Hamdi Tanpınar

"Abdullah Efendinin Rüyaları"ndan Arkadaşları seslendikleri zaman Abdullah Efendi kendisini bir kuyunun dibinde buldu; o kadar kâinatla...

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007 s. 22-23 devamı

117

Hikâyeler, Ahmet Hamdi Tanpınar

"Abdullah Efendinin Rüyaları"ndan Hakikatte Abdullah Efendi, ömürlerinin sonuna kadar kendile­ri olmaktan kurtulamayan, nefislerini bir...

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007 s. 12 devamı

98

Yaşadığım Gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar

Dostoievsky yi ise yeni yeni tadıyordum. Muazzam bir şeydi bu. Her an dünyam değişiyordu. İnsan ıztırabıyla temasın sıcaklığı her sahifede sanki kabuğumu...

Dergah Yâyınları, İstanbul 2006 s. 58 devamı
Sayfalar
1